Hverdagen i Børneland

Hvad laver vi ?
 

I Børneland arbejdes der ud fra den pædagogiske læreplan (KOMPAS), og de pædagogiske aktiviteter tilrettelægges så de understøtter børnene udvikling og kompetencer. 

Hverdagen i Børneland er struktureret ud fra en grundstruktur med faste aktiviteter gennem dagen, for at sikre genkendelighed i hverdagens rutiner for børnene.

Morgenmad, grønt, frokost og frugt spises på faste tidspunkter i løbet af dagen.

De pædagogiske aktiviteter følger de emner og temaer som er beskrevet i KOMPAS materialet, og som der arbejdes med gennem året, eksempelvis foråret i køkkenhaven, hvor børnene deltager i tilplantningen af køkkenhaven, og der tales om de forskellige planter, dyr m.m. som undersøges undervejs.

I løbet af året arbejdes med forskellige temaer som dels er bygger på årets gang i forhold til højtider, traditioner, og emner som venskaber, cirkus, sund kost - fra jord til bord.

Børneland tager endvidere på tur til bibliotek, teater, skov og strand med toget.